Onsdag la Statistisk sentralbyrå fram tallene for årets hjortejakt og elgjakt. For første gang på 30 år er elgjakta under 30.000 fellinger, mens hjortejakta på ti år har økt med 43 prosent til 52.800 fellinger sist jakthøst.

Utviklinga i elgbestanden er fortsettelsen av en trend som har pågått de siste tjue åra i norsk viltforvaltning, fastslår seniorforsker Erling J. Solberg ved Norsk institutt for naturforskning (NINA):