Buskerud tingrett har nylig dømt fire jegere for ulovlig elgjakt høsten 2020. Fem elger ble felt ulovlig på forskjellige vald av Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg.

De tre mannlige jegerne ble alle dømt til 90 dager i fengsel, der 45 dager er ubetinget. Den kvinnelige jegeren ble dømt til 20 dager betinget fengsel.