Torsdag ble det klart at politiadvokaten i Trøndelag politidistrikt henlegger anmeldelsen av Kristoffer Clausen, etter at han brukte termisk utstyr ved ordinær jakt på hjort. 

– Jeg hadde trua på at saken kom til å bli henlagt, sier Clausen til JEGER. Han er ikke bekymret for at forholdet skal vurderes på nytt: 

– Det er utenfor min kontroll om noen velger å klage på at saken er henlagt. Det er slik norsk lov fungerer, men jeg føler at Rovviltets Røst har en svakere sak om de vil klage, sier Clausen.

I etterkant har det kommet fram at også Miljødirektoratet påklager Clausen-henleggelsen.

Støtte fra jegerne

Rovviltets Røst var først ute med å anmelde Kristoffer Clausen, etter at han la ut på Facebook at han hadde skutt en hjort med bruk av termisk utstyr. JEGER fikk i går bekreftet at NOAH og Statens naturoppsyn fulgte etter.  

Clausen forteller at han har fått mye støtte fra jegerstanden, både før og etter henleggelsen.

– Skulle du helst hatt en rettslig avklaring?

– Det har aldri vært noe ønske fra min side å få saken for retten, men skjer det, så skjer det. Jeg er ikke så veldig bekymret. Jeg føler at jeg har en sterk sak, sier Clausen.

Lagdommer: – Miljødirektoratet tolker termisk uten lovhjemmel

Clausen har selv delt nyheten om henleggelsen i sosiale medier. Én av postene har i skrivende stund 970 likes og 60 kommentarer, de fleste positive.