I går ble det kjent at påtalemyndigheten har henlagt anmeldelsen av Kristoffer Clausen. Det var organisasjonen Rovviltets Røst som først anmeldte den profilerte jegeren, men politiet bekrefter at Miljødirektoratet gjennom Statens naturoppsyn også har anmeldt forholdet.

Nå varsler Miljødirektoratet at de ikke vil slå seg til ro med henleggelsen: