Helheten i kildegrunnlaget gjør at politiadvokaten konkluderer med at det ikke er begått noe straffbart i denne saken.

– Det er ingen tvil om at Miljødirektoratet har tolket kunstig lys slik at det innbefatter termisk utstyr. Men jeg leser ikke næringskomiteens kommentarer til lovendringen dit hen at komiteen støtter direktoratets tolkning, sier politiadvokat Amund Sand til JEGER og utdyper: