6 ukers behandlingstid på våpensøknader

Oslo-politiet oppfordrer alle innbyggere i Oslo, Asker og Bærum som har tenkt å søke om et nytt våpen til høstjakta, om å gjøre det så snart som mulig.

Sist oppdatert 23. juni 2022 kl 14.27
Jaktrifler lent mot et tre
Våpensøknad: Oslo-politiet varsler at de vil prioritere førstegangssøkere foran høstens jakt. (Ill.foto: Abraham N. Grimstvedt)

– Noen jaktformer begynner like over sommeren, mens andre begynner litt senere på høsten, som for eksempel elgjakta. Vi oppfordrer likevel alle innbyggere i Oslo politidistrikt som har tenkt å søke om et nytt våpen til høstjakta, om å gjøre det så snart som mulig, sier fungerende avsnittsleder Marius Gaarde ved Avsnitt for forvaltningskontroll, Oslo politidistrikt.

Han opplyser at Oslo politidistrikt for tiden har ca. 6 ukers behandlingstid på våpensøknader til jakt.

Gir ferske jegere fortrinn

– Vi vil i tiden fremover prioritere førstegangssøkere. Hensikten er at nye jegere så langt det er mulig skal få anledning til å delta i årets jakt, opplyser Gaarde.

Politiet opplyser at jegere som allerede har våpen for samme type jakt, derfor må regne med noe lengre behandlingstid enn førstegangssøkere.

– Hva legger dere i begrepet "våpen for samme type jakt"?

– Det ligger i dette at for eksempel våpen nummer to til storviltjakt gis noe lavere prioritet. Vi kan ikke gi en eksakt fasit på hvordan vi vil vurdere dette, men utgangspunktet for prioriteringen er at vi vil gi nye jegere anledning til å delta i jakta så langt vi kan, sier Gaarde.

NY RIFLE? Her finner du hundrevis av rifletester

Oppfordrer til digital levering

Du kan søke om våpen til jakt digitalt på politiets nettsider for våpensøknad. Der finner du også nyttig informasjon om søknadsprosessen, blant annet om hvilken informasjon du må ha klart før du søker.

– Vær oppmerksom på at søknader som ikke er komplette, kan ta lenger tid å behandle, avslutter Gaarde i Oslo politidistrikt.

LES OGSÅ: JEGERs samleside med hagletester

Ny regler med ny våpenlov

Lurer du på hvilke regler som gjelder for kjøp av våpen? Den nye formålsparagrafen i § 1 i våpenloven setter tonen: Lovens formål er å trygge samfunnet mot uønskede hendelser med våpen og å fremme trygg våpenbruk.

Utgangspunktet er at du kan skaffe deg jaktvåpen hvis du står i Jegerregisteret. Kravet til skikkethet tydeliggjøres gjennom krav til vandel, edruelighet, og annen skikkethet. 

Du finner mer informasjon i JEGERs guide fra jegerprøveeksamen til første jakt.

Lurer du på saksbehandlingstiden for våpensøknader i ditt distrikt? Tidene har gått vesentlig ned i det siste, etter at flere politidistrikt har vært oppe i et halvt års behandlingstid. Lengst behandlingstid nå har Øst politidistrikt med 15 uker. Se komplett oversikt på politiet.no.

Publisert 23. juni 2022 kl 14.27
Sist oppdatert 23. juni 2022 kl 14.27
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen