Danmarks Jægerforbund har lenge jobba med alternativene til blykuler under riflejakta. Nå anses alternativene som så gode at det er mulig å gjøre jakta blyfri. Danskene innførte forbud mot bly i hagleammunisjon allerede i 1996. Med det nye vedtaket blir Danmark dermed det første landet i verden som har et fullstendig forbud mot bly i jaktammunisjon, melder Jægerforbundet.

– For oss som en grønn interesseorganisasjon er det helt essensielt at lidenskapen vår ikke etterlater forurensning i naturen. Vi vil være det første landet i verden som krever biologisk nedbrytbare forladninger i haglpatroner, og nå blir vi først til å forby bly i rifleammunisjon for jakt, sier leder Marie-Louise M. Achton-Lyng i våpenkomiteen til Danmarks Jægerforbund. 

Annonse

LES OGSÅ: Stor test av Norma jaktpatroner

2 tonn i dansk natur

Hvert år blir om lag 200.000 pattedyr felt i Danmark. Jegerforbundet anslår at dette tilsvarer 2 tonn bly i dansk natur dersom alle jegere bruker blyholdig rifleammunisjon. Til sammenligning felles det om lag 115.000 hjortevilt, 24.000 rev og 1600 bever i Norge, som i areal er nær ti ganger så stort som Danmark.

– Bly skal ikke havne i vår natur eller våre næringskjeder. Bly er giftig for livet i bekker og innsjøer. Til og med små mengder bly kan svekke hjernens utvikling og læringsevne hos barn, melder Jægerforbundets nettsider. 

LES OGSÅ: Test av Lapua Naturalis

Miljøminister Lea Wermelin hilser beslutningen velkommen, og fronter saken sammen med Danmarks Jægerforbund:

– Når du jakter i Danmark, må det gjøres på en måte som er bærekraftig og som ikke forurenser vår felles natur. Derfor er jeg glad for at regjeringen og Danmarks Jægerforbund i fellesskap skal arbeide målretta for å gjøre Danmark til det første landet i verden som forbyr bly i all jaktammunisjon, sier Wermelin. 

LES OGSÅ: Stor test av RWS-ammunisjon

Vil ha overgangsfase

Utfasinga av bly vil kreve endringer i lovverket om våpen og ammunisjon: Ettersom blyfrie alternativ er lettere enn blykuler, må reglene for krav til kulevekt gjennomgås for alle danske viltarter. Det er særlig viktig at justeringene gjøres på en slik måte at blyfri rifleammunisjon sørger for effektiv og sikker avliving av viltet.

Miljø- og matdepartementet skal nå undersøke hvordan kravene til rifleammunisjon kan tilpasses, samtidig som faglige og sikkerhetsmessige forhold skal vurderes. Etter dette kan avviklinga av bly skje i praksis. Forbudet mot bly i rifleammunisjon for jakt forventes å tre i kraft i løpet av 2023 etter en overgangsfase.

SE OGSÅ: Oversikt over JEGERs tester av ammunisjon