Forbudet mot bruken av blyhagl er vedtatt av EU-kommisjonen, og gjelder for bruk i og i nærheten av våtmark. I praksis rammer dette all bruk av blyhagl i hele EU/EØS-området, som Norge er en del av.

Bly er også på den norske prioritetslista over stoffer hvor det er et nasjonalt mål om å fase ut bruk og produksjon- dette gjelder også innenfor ammunisjon.