Larsen undres over at Norge skal vedta en forskrift som pålegger urealistiske – og slik som det står i dag – umulige krav i forhold til import av registreringspliktige våpen.

– Noen europeiske produsenter er i ferd med å tilpasse produksjonslinjer og -rutiner til det nye EU-regelverket, men slett ikke alle. Jeg har snakka med noen amerikanske produsenter, og de har foreløpig ikke begynt å tenke på det engang, sier Larsen som er godt orientert gjennom sin styreplass i Brussel-baserte AFEMS (Association of European Manufacturers of Sporting Ammunition).