§19 lister ikke opp hva som er lov eller ikke, og gir lite veiledning. Kravet om human jakt er en såkalt rettslig standard. Bestemmelsen lovfester den til enhver tid gode jegerskikk i Norge. Rammene for human jakt blir til i et samspill mellom jegerstanden, lovgiver og domstolene.

Kravet til human jakt gjelder både ved storvilt- og småviltjakt, uavhengig av våpentype. Det stilles krav til teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter, der Jegerprøven sikrer at alle har et minimum av kunnskap. Men den er bare en begynnelse.