Jeg er uenig med Holdø, som hevder at mange «mener tiden er inne for å fastslå at hode- og nakkeskudd på storvilt er et brudd på viltlovens § 19, selv om skuddet sitter og viltet dør». Hvem disse «mange» er, fremgår ikke, men det heller ikke avgjørende i denne saken: 

Forbud bør baseres på gode grunner, ikke på gallup, synsing eller føleri. Noen slike grunner foreligger ikke. Holdøs argumenter for et slikt forbud, er at de «vitale treffpunktene i hode og nakke er svært små», og at skadeskyting ofte vil gi krevende ettersøk.