Innlegget gikk som følger: «Ulvesone gis bort: Ulver innenfor forvaltningsområdet for ulv ønskes omplassert. Jeg har i den senere tid registrert at det finnes jegere som kunne tenke seg å gi opp jakt med løse/ drivende hunder, og heller gå over til kun bandhund/ støkkjakt. I den anledning vet jeg om noen som ønsker å omplassere ca 100 ulver pluss årets produksjon, da området disse okkuperer per i dag, ønskes tilbakeført til tradisjonsrik jakt med løse hunder. Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. (Du må ikke sove/ Arnulf Øverland 1937)»

Jeg har ikke mottatt noen henvendelser ennå, og det sier vel sitt. La meg likevel først presisere at hvis du er en av dem som kan rekke hånda i været og si: «Ja! Jeg vil gjerne bytte ut min løshundjakt med annen type jakt, for på den måten å tilrettelegge for mindre konflikt rundt ulv», så er dette en holdning som jeg respekterer.