Usant om bruk av termiske sikter

Det er veldig trist og langt over streken at formannen i Averøy JFF, som titulerer seg som jegerinstruktør, fremsetter usannheter i et leserinnlegg (Jeger 01-2021) om at det er brukt termiske sikter på et spesielt vald hvor det skytes 70 dyr.

Sist oppdatert 13. august 2021 kl 12.00
Faksimilie av leserinnlegg i JEGER nummer 1 / 2021
Faksimile: Torstein Skarset reagerer på det han mener er usanne påstander om bruk av termiske sikter fra lederen i Averøy JFF i et leserinnlegg i JEGER 01-2021.

Riktignok er valdnavnet ikke nevnt, men alle på Averøy og langt ut over kommunens grenser vet hvilket vald det siktes til. Jeg har vært medlem i jaktlaget fra vi tok over valdet etter innleggets forfatter Egil Hestvik & co.

Det har ikke vært skutt dyr med termiske sikter og ingen av medlemmene i jaktlaget innehar slikt utstyr!

Jaktlaget har derimot, som flere andre, en såkalt spotter som brukes til telling av dyr i mørket og for å kartlegge bestanden av dyr og tilholdssted. Men det er ingen som har utstyr til å sette denne fast på kikkertsiktet dersom det evt. er mulig. 

Les også: Egil Hestviks leserinnlegg «Synspunkter på termiske sikter»

At vi som er jegere ikke trenger å ta ferie fordi vi kan skyte døgnet rundt og aldri gir dyrene hvile, er en latterlig påstand. Jaktlaget består av 10 mann som før jakten ble tildelt 7 dyr hver, fordelt på ca 16 uker jakt. Fra 1. september til 23. desember er vel ikke dette mye.

Det er vel langt mindre enn det som er gjennomsnittet for de som jakter hjort i vestlandskommuner.

Det skrives at det i kommunen blir «tildelt svært mye over vanlig kvote». Ja, selvfølgelig: Averøy kommune har en målsetting om å redusere hjortebestanden slik at det i 2024 skal være et årlig uttak på 135-170 dyr. Skal vi oppnå dette, må det tildeles større kvoter. 

Dyrene må skytes der de oppholder seg og utgjør størst skade på innmark. Det er i disse dager avsluttet et forskningsforsøk fra Landbruk Nordvest som viser at bøndene har et avlingstap i førsteslåtten på 35%, og så kommer andreslått og skade på eng i tillegg.

Enkelte bønder har en reell kostnad på snaut 10.000,- kr/mnd. i avlingstap.

Hestvik skriver at «mange betaler mye for jakta». Vi betaler akkurat like mye som forrige jaktlag, men dere ble valgt bort av flertallet blant grunneierne siden de ville at jakten skulle bli mer åpen. De hadde også et krav om at hjorten skulle tas ut på dyrket mark hvor skadene var størst.

Videre skriver Hestvik: «I sammenslåtte vald/ storvald blir dyra skutt der de samles mest, uansett vær og forhold ellers». Det er også kun en tom påstand! Averøya har en flott jegerstand med mange dyktige jegere som er fullt ut i stand til å bedømme både vær og andre forhold uten bruk av det utstyret som det hevdes er i bruk.

Hestvik skriver:

«Jeg er ikke sikker på at utviklingen er bra for den kommende generasjon jegere og grunneiere. Ungdom lærer ikke å oppføre seg på jakt, og kanskje grunneierne ikke får solgt jakta, da det stort sett er skrapdyr igjen. Nå dreier det seg mest om å finne dyr på innmark og trykke av. Er dette måten å lære opp nye jegere på? Med kanskje 16 ganger og mer forstørrelse på slike sikter, er det ikke problemer å være selektiv i valg av bytte».

Det er en påstand uten hold, som fremstår som en krampetrekning for å sverte jaktlaget som har tatt over valdet.

Jeg kan opplyse at jaktlaget derimot har gjort hjortejakten til en aktivitet hvor det deltar mange grunneiere. Den er blitt et samlingspunkt, og vi har bygget felles viltslakteri hvor tilstøtende jaktlag er velkomne. Vi har med oss mange nye, unge jegere på opplæringsjakt.

Et av medlemmene har arrangert slakting sammen med barneskolen, der de fikk delta på slakting og avsluttet viltdagen med hjorteburger og grillet hjortehjerte. At vi ikke har god innflytelse på fremtidens jegere og gjør en god jobb i nærmiljøet, vil jeg på det sterkeste tilbakevise.

Min oppfordring til Hestvik er å finne en annen arena for å slenge ut tomme påstander og usannheter om jegerstanden i egen kommune. Den kalde krigen du fører bidrar kun til baksnakking og enda sterkere uenigheter omkring jakt og forvaltning. 

Jeg er stolt hjortejeger og har stor tiltro til resten av jegerstanden i Averøy. Vi er på vei i en positiv retning, selv om vi har våre motstandere som ikke vil ta innover seg hverken kommunestyrevedtak om bestandsreduksjon, tapet til bøndene, eller ønsker fra grunneierne.

Torstein Skarset, hjortejeger

Publisert 13. august 2021 kl 12.00
Sist oppdatert 13. august 2021 kl 12.00
annonse
Relaterte artikler

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen