Feil valg av trangboring og patroner, i tillegg til jegernes skyteferdigheter, resulterer i skadeskutt vilt under småviltjakta. For å få sikrest mulig treff, må man tilpasse hagle og ammunisjon.

Tidligere var det faste trangboringer i haglene. Jegerne testet disse og fant ut hva som var favorittpatronen til ulike former for jakt.