Nordisk mesterskap for drevere 2018 ble arrangert i månedsskiftet november – desember med Solstrand Terrasse i Ørje som hovedbase. I år var Norge vertsland for mesterskapet, og det var Dreverringen Østfold og Østfold harehundklubb som sto som tekniske arrangører.

Mesterskapet åpnet med dommermøte, defilering og trekning av terreng og dommere torsdag kveld. Selve mesterskapet ble avholdt fredag 30. november med tilhørende premieutdeling og påfølgende jegermiddag, og de fleste ekvipasjene valgte å drøye avreisen til lørdag 1. desember.