Klumping finner vi også i gråpapiret når haglpatronen skytes med Rizzini-hagla, men for øvrig er svermen grei på kort hold.