Det er ingen nyvinning. Amerikanske jegere har brukt dem i årevis. Spesielt buejegere som må tett innpå viltet, har drevet fram nyutviklinga.

De generelle fordelene med å komme seg opp i høyda, er viktige nok. To av dem omhandler viltets sanser. To av dem omhandler deg som jeger: