Magnumpatronene 7 mm Remington Magnum, .300 Winchester Magnum og .338 Winchester Magnum er tre av disse kraftkarene, og har eksistert i 55-60 år. Alle tre har hatt en enorm popularitet og er fortsatt blant de mest brukte magnumkalibrene. 7-mm’en er uhyre populær i USA, og det samme kan sies om .300 Win. Mag. som også er blant de mest populære magnumene på verdensbasis. 338 Win. Mag. er også litt populær blant middels grove kaliber.

Test-av-magnumpatroner-2
Mye smell: Magnumpatronene byr på mye smell og mer rekyl. Husk særlig mer smell hvis du bruker rekyldemper istedenfor lyddemper.