Mange norske jegere i dag bruker lyddemper på jaktrifla – heldigvis! Dette er en trend som trolig har spart og vil spare mange for å ende opp i «HÆ-klubben» altfor tidlig.

Noen synes at rifla da blir altfor lang og uhåndterlig, særlig de som går med hund eller jakter mye i tett skog og kratt. Løpet blir derfor kappet – noe som reduserer hastigheten på kula: Jo kortere tid kruttet får på å forbrenne, jo lavere hastighet. Kan Normas nye ammunisjon Oryx Silencer hjelpe?