JEGERs fotokonkurranse nærmer seg innspurten mot årets finale, og vi kjører i gang avstemmingen i runde 9 av fotokonkurransen: I albumet under kan du se 20 bilder. Kryss av ved det bildet som du mener skal få førstepremien i denne runden.

Avstemmingen pågår til og med tirsdag 15. november. Stemmer avgitt etter dette blir ikke tatt med i opptellinga.

Har du lyst til å delta sjøl? Under bildene kan du lese om hvordan du sender inn bilder til siste runde av JEGERs fotokonkurranse 2022.

Slik blir du med i siste runde

Vil du delta i neste og siste runde av fotokonkurransen? I ti utgaver kårer vi tre månedsvinnere!

Alle tre rundevinnere går videre til årsfinalen. Der kårer JEGERs fotojury vinneren av en Zeiss Conquest HD 10 x 42 fra Carl Zeiss AS (verdi kr 12.300). I årsfinalen deler JEGERs folkejury også ut flere premier i form av abonnement og bøker fra JEGER/ Fri Flyt.

VIL DU BLI BEDRE FOTOGRAF? Slik tar du bedre bilder med mobiltelefonen!

Konkurranseregler

Bildene skal være relatert til jaktutøvelse i henhold til norsk viltlovgivning. Alle som skal delta, må like og følge JEGERs Facebook-side.

Send ditt bidrag som Facebook-melding til JEGER eller til JEGER på epost (gir best bildekvalitet). Kun ett bilde pr. innsender kan delta i hver runde.

Frist for innsending til 10. og siste utgavekonkurranse er tirsdag 15. november. Innsendte bilder kommer på trykk i JEGER 11-2022 og legges ut til avstemming på JEGER.no ca. 5. desember.