Det er enkelt å stemme i JEGERs fotokonkurranse: Under kan du se et album på 34 bilder, og du krysser av ved det bildet som du mener skal få førstepremien.

Avstemmingen pågår til og med tirsdag 5. april. Etter dette blir ikke stemmer tatt med i opptellingen.

Har du lyst til å delta sjøl? Under bildene kan du lese om hvordan du deltar i neste runde av JEGERs fotokonkurranse 2022.

Slik blir du med i neste runde

Vil du delta i neste runde av fotokonkurransen? I ti utgaver framover kårer vi tre månedsvinnere!

Alle tre går videre til årsfinalen, der JEGERs fotojury kårer vinneren av en Zeiss Conquest HD 10 x 42 fra Carl Zeiss AS (verdi kr 12.300). I årsfinalen deler folkejuryen også ut flere premier i form av abonnement og bøker fra JEGER/ Fri Flyt.

Konkurranseregler

Bildene skal være relatert til jaktutøvelse i henhold til norsk viltlovgivning. Alle som skal delta, må like og følge JEGERs Facebook-side.

Send ditt bidrag som Facebook-melding til JEGER eller til JEGER på epost (gir best bildekvalitet). Kun ett bilde pr. innsender kan delta i hver runde.

Frist for innsending til 3. utgavekonkurranse er tirsdag 5. april. Innsendte bilder kommer på trykk i JEGER 4-2022 og legges ut til avstemming på JEGER.no ca. 28. april.