I en artikkel i Hjorteviltet fastslår Hilde K. Wam (NIBIO), Erling J. Solberg (NINA) og Olav Hjeljord (NIBIO) at samtlige regioner i Sør-Norge hadde en markant nedgang i kalvvektene i 2018. Kalvene var 5-6 kg lettere enn i de foregående fem årene, noe som er 3-5 ganger så stort avvik som normalt. Til sammenlikning var det lite avvik i Nord-Norge.

– Dyra ble stående unormalt lenge på vinterens kvistbeite, og fikk bare et glimt av vår, før den historiske tørkesommeren satte inn. Dyr av 2018-årgangen vil nok forbli små livet ut, og sjøl produsere små dyr. Det kan derfor være god forvaltning å skyte disse som 1,5-åringer i høst, tilrår forskerne.