Stig Are Gulla har skutt fire jerver, alle på åte. På spørsmål om hvordan han lykkes med jervjakta forteller han gjerne om sine erfaringer. Sine første jerver skjøt Gulla fra familiens hytte, som ligger i et hyttefelt i skogsterreng. Fordelen her er at jerven er vant til menneskelig aktivitet og lukter. Han mener at jerven har en helt fantastisk luktesans som avslører det meste og det er viktig at jerven er vant til menneskelukt ved åteplassen. Der jerven er vant til menneskelukt og vant til å finne mat bryr den seg lite om fremmede lukter. Rødreven er mye mer skeptisk. Gulla skyter ikke rev når han jakter jerv, rev og jerv går ofte i hverandres spor til og fra åtet og det er en trygghet for begge arter.