– Hvis ikke politiet kan vurdere hvilke våpen som er tillatt, så hvem da? Stortinget som lovgiver har i ny våpenlov bedt politiet behandle søknader nettopp uten rundskriv eller lister. Jeg anser det som sjølsagt at politiet tar jobben med å vurdere hvem som skal få besitte hvilke godkjente våpen, sier Danielsen.

JEGER satte i forrige uke søkelys på at våpensøknader om halvautomatiske rifler har stått på vent hos våpenkontorene sia våpenloven ble innført i juli 2021. Som en følge av JEGERs artikler, har Politidirektoratet nå sendt ny instruks. Politidistriktene skal behandle søknadene fortløpende, og ikke avvente forbudslister. Men nå har saken tatt en overraskende vending: