I et innlegg i en Facebookgruppe klaget en jeger over at saksbehandleren på våpenkontoret i Vest politidistrikt hadde satt vedkommendes søknad om halvautomatisk rifle på vent fordi Politidirektoratet (POD) skal lage en liste over hvilke våpen av denne typen som er lovlige etter at den nye våpenloven trådte i kraft. 

Men Politidirektoratet har ikke sendt ut instruks om å sette søknader om halvautomatiske rifler på vent. Ei heller er det besluttet at POD skal lage en slik liste. Derimot jobber direktoratet med «endelige avklaringer» om hvilke våpen av denne typen skal være tillatt på jakt.