Flere jegere har luftet sin frustrasjon over at deres søknader om erverv av halvautomatiske rifler er satt på vent hos politiet. Vest politidistrikt er ett av våpenkontorene som har satt slike søknader på vent. 

I svaret til søkeren skrev saksbehandler at alle landets våpenkontor har satt slike søknader på vent inntil POD har laget en liste over hvilke halvautomatiske rifler som er lovlige til jaktbruk etter ny våpenlov og våpenforskrift fra i fjor sommer. Nå innrømmer POD at de har vært upresise i sin kommunikasjon med politidistriktene: