Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert ferske tall over antallet aktive jegere i Norge.

Og der fjoråret viste en nedgang, viser de ferske tallene at 4.700 flere var aktive på jakt i jaktåret 2020/2021. Og rypejakta har størst økning.

Annonse

Tallet på aktive elgjegere holder seg ganske stabilt, med 59.800 jegere som har rapportert at de jaktet på skogens konge forrige jaktår. Det er en marginal nedgang fra året før. 

En noe større økning er det blant aktive hjortejegere, med 2.5 prosent. 50.700 jegere var på hjortejakt i jaktåret som ligger bak oss. 

Rådyrjakta har også en økning, der 44.800 jegere rapporterte at dette var en jaktform de bedrev i 2020/2021. Det er økning på 3.3 prosent. 

Tallet på hjorteviltjegere stiger med 0.7 prosent til 92.700 jegere.

Les også: FeFo melder om økt rypebestand og økte kvoter – også Statskog melder om økt bestand flere steder

Rypejakta øker mest

Størst økning er det blant aktive rypejegere. Sammenlignet med fjoråret, er det en økning på over 12 prosent. Nedgangen over aktive jegere i jaktåret 2019/2020 hang også sammen med dårlig rypebestand det aktuelle jaktåret.

PSST: Har du lyst til å vinne ei uke med gratis rypejakt? Og få et år med JEGER på toppen? Du kan lese mer om hvordan du deltar i vår Facebook-konkurranse i samarbeid med Norges Fjellstyresamband i denne artikkelen

Nest størt økning har småviltjakta sett under ett. 83.500 jegere var på småviltjakt forrige jaktår. Det er en økning på over 6.5 prosent.

Nedgang i antall reinsjegere

Størst nedgang er det i antall aktive villreinjegere. I 2020/2021 var det nesten 4 prosent færre reinsjegere enn året før. Totalt var det 7.900 reinsjegere.