I en strategiplan mot 2030 foreslår EU-kommisjonen å opprette enorme verneområder for å ivareta biologisk mangfold. Minst 30 prosent av alt landareal og alle EU-hav skal være beskytta områder. En tredjedel av disse verneområdene, det vil si 10 prosent av EUs areal, skal ha strengere beskyttelse, der naturlige prosesser og økosystemer skal stå urørt. Det betyr stopp i all menneskelig aktivitet så som jakt og fiske – men fornybar energiproduksjon blir unntatt.

Forslaget har fått Svenska Jägareförbundet til å rope varsko: