Sommeren 2019 etablerte SVA et forsøk der allmennheten kunne sende inn flått for analyse. 950 flått er innsendt, og veterinærmyndighetene har nå artsbestemt 560 av disse. Man er særlig oppmerksom på taigaflåtten fordi den sprer to farligere varianter av TBE-viruset. 

Nå er det funnet taigaflått helt ned til Åre, 7 mil over svenskegrensa fra Trøndelag, samt i Krokom rett nord for Østersund. Kaldt klima gjør at den sprer seg raskt, sier parasitolog Giulio Grandi: