Produsentene av kuletenger oppgir diameter på kula du støper, men dette er som regel diameteren etter at du har kalibrert den. Som regel vil det stå på eska som støpeblokka ligger i hvilken top-punch du skal bruke, men sizerdie for rett diameter må du finne selv. Hvilket kulefett som fungerer best med din kule i din ladning i ditt våpen er også prøving og feiling.

FETT: Kulefett kommer i flere typer og hardheter. Kulefett til riflekuler er gjerne litt hardere enn fettet til håndvåpenkulene.
FETT: Kulefett kommer i flere typer og hardheter. Kulefett til riflekuler er gjerne litt hardere enn fettet til håndvåpenkulene.