Har du også opplevd det? Du skyter et godt treff på en stor elg. Dyret stikker av gårde og går nesten 400 meter før det legger seg ned. Skal man følge en del forskeres definisjon har du skadeskutt, selv om skuddet sitter midt i lungen. Flere definerer en fluktstrekning på over 300 meter for en voksen elg som skadeskyting. 

Selv mener jeg denne definisjonen er for snever. En perfekt plassert kule fra en .30-06 i lungen på en elgokse er ikke skadeskyting, selv om dyret går opp mot en halv kilometer.