/ Rifle

Blyforbudet: Fastholder tolkningen av våtmarksbegrepet

Miljødirektoratet ønsker ikke å fire på sin strenge tolkning av det nye blyforbudet fra EU, men opprettholder at sin definisjonen av våtmark er korrekt. En definisjon som betyr at bly er forbudt i stort sett hele landet.

Sist oppdatert: 18. september 2023 kl 09.21
Blyhagl er ikke lenger lov i store deler av landet.
HAGLEPATRONER:
Lesetid: 2 minutter

Svenske Naturvårdsverket har lagt opp til en mildere tolkning av Ramsar-konvensjonen som beskriver hvordan EU definerer våtmark. De presiserer blant annet at blyforbudet ikke gjelder i områder som på grunn av sin størrelse eller ustabilitet sannsynligvis ikke fungerer som livsmiljø for våtmarksfugler. De presiserer også at det å ha med seg blyammunisjon gjennom våtmark, for bruk i et område som ikke defineres som våtmark, er ok. JEGERs egen jusekspert, Håvard H. Holdø, har kommet frem til lignende resonnement. 

Hvordan dette kan tolkes så forskjellig av offentlig forvaltning i to ganske like og sammenlignbare land ønsker ikke Miljødirektoratet å kommentere: – Vi kan ikke uttale oss om hvordan Naturvårdsverket har tolket regelverket eller Ramsar-konvensjonen, sier presseavdelingen i Miljødirektoratet til JEGER.

LES OGSÅ: Slik er blyforbudet

Blyforbudet i Norge

– Da forbudet mot blyhagl ble inntatt i norsk lovgivning, gjennom REACH-forskriften, var det klart at det ikke kan trekkes noen skarp grense for hva som skal anses som våtmark. Vi har tatt utgangspunkt i definisjonen av våtmark som står i lovteksten for det nye blyhagl-forbudet, altså definisjonen i Ramsar-konvensjonen, sier Knut Morten Vangen, leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet og fortsetter:

– Her regnes våtmark som et område med myr, torvmyr eller vann, naturlig og kunstig, permanent og midlertidig, og med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann. Også maritime områder med vann med en dybde som ikke overstiger seks meter ved lavvann, anses som våtmark.

100-meters grense

–  Siden definisjonen på våtmark i Ramsar-konvensjonen er mye bredere enn det vi i dagligtale tenker på som våtmark, har vi i veiledningen vår lagt vekt på at det vil være svært vanskelig å være sikker på om du befinner deg mer enn 100 meter fra noe som ligger innenfor definisjonen av våtmark til enhver tid, sier Vangen.

– Det har det vært viktig for oss å sørge for at jegere ikke begår lovbrudd fordi de tenker på våtmark som kun myr.

Hvem tar kontrollen?

– Statens naturoppsyn (SNO), som er Miljødirektoratets feltapparat, har i oppgave å kontrollere at viltloven, og forskriftene som tilhører, blir fulgt. Dette inkluderer det nye blyhaglforbudet. SNO vil også veilede jegerne i det nye regelverket under kontroll av jakta, sier Knut Morten Vangen, leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet.

I en kontroll utført av reinpolitiet i Finnmark på Varangerhalvøya under årets rypejakt ble en jeger fersket i å ha med seg blyammunisjon, jegeren fikk ifølge iFinnmark en advarsel for dette.  

Publisert 18. september 2023 kl 08.56
Sist oppdatert 18. september 2023 kl 09.21
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen