Her følger flere av Alf Martins ”tjuvtriks”.

Som jeg antydet i forrige nummer har jeg nå gjort litt testskyting med hjemmeladet ammunisjon, men før jeg presenterer skyteresultatene vil jeg kommentere enkelte punkt i prosedyren litt grundigere. Så blir de forhåpentligvis litt lettere å forstå.