Utøvelsforskriften ble nylig oppdatert, og en liten endring gjør livet for konkurranseskyttere enklere.

Forskriftens § 18, som regulerer hvordan den obligatoriske skyteprøven skal gjennomføres, har fått et nytt tillegg: