Er du førstegangsjeger med nytt våpen, er det mange forberedelser du må gjennom for en vellykket jakt. Skal du jakte småvilt med hagla, er det viktig at du kjøper et våpen tilpasset deg. Men like viktig er det at du likevel må trene for å skyte godt med våpenet. 

Det samme gjelder når du har funnet ei rifle som passer deg. Det kreves øving for å få til gode avtrekk med stabile treff. Skal du i tillegg jakte storvilt, er det obligatorisk å ta storviltprøven hvert år.