EU har ambisjoner om at inntil 30 prosent av alt landareal og alle EU-hav skal vernes som beskytta områder. En tredjedel av dette igjen skal ha enda sterkere vern, slik at naturlige prosesser pågår urørt.

Jakt var på «svartelista» over hva EU-kommisjonen ville tillate i områdene med strengest vern. Nå må de snu:

Annonse

– Etter massiv kritikk fra både jegerstanden og en rekke medlemsland, har EU-kommisjonen valgt å fjerne det negative stemplet for jakt og fiske i de strengt beskytta områdene, sier styreleder Peter Eriksson i Svenska Jägareförbundet.

Ekstreme rammer for vern 

Sia i fjor høst har den svenske jegerforeninga sammen med den europeiske jaktsammenslutningen FACE, jobba aktivt mot forslaget. I forslaget likestilte EU-kommisjonen bærekraftige aktiviteter som jakt og fiske med gruvedrift. Skogbruk og en del annen virksomhet ble også foreslått forbudt.

– Dette er en viktig seier for jegerforbundets arbeid, da vi var de første som reagerte på forslaget. Etter dette har vi jobba aktivt gjennom FACE for å få oppmerksomhet fra regjeringer og relevante organisasjoner i EUs medlemsstater. Arbeidet har nå gitt et veldig positivt resultat, sier Eriksson til Jägareförbundets nettsider

Vil følge bevaringsbehov 

Den svenske regjeringen har støtta arbeidet med to brev til EU-kommisjonen, der de blant anna uttaler: «We do not agree with the Commission that extensive human usage of such areas for example hiking, hunting or fishing cannot be compatible with a “strict” protection classification and where the activities are already regulated by national law. It is a long Swedish tradition that such activities are permitted in legally protected areas.»

EU-kommisjonen vil nå isteden se på hvordan menneskelig aktivitet i strengt beskytta områder bør tilrettelegges på bakgrunn av hvert områdes spesifikke bevaringsbehov. Jakt nevnes ikke lenger i forslaget, og kommisjonen erkjenner at forvaltning av for eksempel klauvvilt og invasive arter bør være tillatt.

Jakt bidrar til biologisk mangfold

Kommisjonens kuvending kommer samtidig med at Europaparlamentet i går stemte for en rapport om EUs strategi for biologisk mangfold i 2030.

– Jakta bidrar. Den er en del av naturmangfold og forvaltning. Europaparlamentet understreker at menneskelige aktiviteter som er forenlige med beskyttelsesmålene – eller til og med gir et positivt bidrag til biologisk mangfold – bør tillates i strengt beskytta områder. Dette støtter vårt synspunkt om at jakt og fiske ikke skal anses som uforenlig med vern, sier fungerende generalsekretær Åke Granström i det svenske jegerforbundet.

21. juni skal medlemsstatene og EU-kommisjonen bli enige om den endelige teksten om strengt beskytta områder under et møte i EUs ekspertgruppe for fugle-, arts- og habitatdirektivet (NADEG).

Stoppa troféforbud

Europaparlamentet stemte dessuten nylig for en rapport om EUs biologiske mangfoldsstrategi fram mot 2030. Der ble det flertall for ei viktig endring som gjør at ikke-kommersiell handel med trua arter kan fortsette. Avgjørelsa kan være viktig for jegerne, ettersom import og eksport av jakttrofeer er å anse som ikke-kommersiell handel i henhold til EUs regelverk. Dette ville også ha berørt avlsarbeid og forskning omkring trua arter.

Jegerforbundet har jobba i nært samarbeid med FACE, CIC og Safari Club International for å gjøre Europaparlamentets medlemmer oppmerksomme på rekkevidden av forslaget.