Én som kan skrive under på at brukte børser også treffer godt, er Yngve Falkenberg-Arell. Den innflytta mossingen tok jegerprøven tidlig i fjor vår.

Etter bestått eksamen, gikk han til innkjøp av utstyr for å prøve seg på storviltjakt samme høst. Det ga både full uttelling og mersmak.