Jeg har trent til bukkejakta med diverse nødløsninger, også med gåstaver i kryss for å øke stabiliteten.

Men samlingene er for rufsete til at stående skyting på en såpass liten blink som en råbukk er noe aktuelt tema. Det var før Viper-Flex Styx Journey.