Stor etterspørsel etter attraktiv elgjakt gjør at mange får nei etter trekningen hos Statskog tidligere på høsten. Men kvotene er større enn det mange av jaktlagene tar ut, og dermed byr det seg nå attraktive muligheter.

Du kan kjøpe et dagskort til 250 kroner og ha et stort elgjaktterreng til disposisjon. Ønsker du å jakte sammen med flere, er prisen 100 kroner for tilleggskort. Det selges kun ett jaktkort for ett terreng per dag.

Husk at det er de samme regler for jakt – som oppskyting, ettersøk og rapportering – som gjelder også i denne løsningen. 

LES OGSÅ: Slik lokker du elg

Stadig nye tilbud

Det legges fortløpende ut nye jaktkort-muligheter på inatur.no. Når et tilbud står som «utsolgt» betyr det at «hovedjaktkortet» er solgt. De som skal jakte sammen med denne personen kan kjøpe tilleggskort på tilbudet, selv om det er merket med «utsolgt».

Om et terreng er utsolgt nå, kan det bli tilgjengelige jaktkort i neste uke, så sjekk jevnlig på det tilbudet du er interessert i. 

Jaktkortene finner du på inatur.no. Her er mulighetene:

Agder

Innlandet

Trøndelag

Nordland

Troms og Finnmark

Viken

Vestfold og Telemark