Stor etterspørsel etter attraktiv elgjakt gjør at mange får nei etter trekningen hos Statskog tidligere på høsten. Men kvotene er større enn det mange av jaktlagene tar ut, og dermed byr det seg nå attraktive muligheter.

Du kan kjøpe et dagskort til 250 kroner og ha et stort elgjaktterreng til disposisjon. Ønsker du å jakte sammen med flere, er prisen 100 kroner for tilleggskort. Det selges kun ett jaktkort for ett terreng per dag.

Annonse

Husk at det er de samme regler for jakt – som oppskyting, ettersøk og rapportering – som gjelder også i denne løsningen. 

Stadig nye tilbud

Det legges løpende ut nye jaktkort-muligheter på inatur.no. Når et tilbud står som «utsolgt» betyr det at «hovedjaktkortet» er solgt. De som skal jakte sammen med denne personen kan kjøpe tilleggskort på tilbudet, selv om det er merket med «utsolgt».

Om et terreng er utsolgt nå, kan det bli tilgjengelige jaktkort i neste uke, så sjekk jevnlig på det tilbudet du er interessert i. 

Jaktkortene finner du på inatur.no. Her er mulighetene: