Skytestøtte kan være avgjørende for et godt resultat på jakt. Tre, stubber og steiner kan benyttes, men står ikke alltid der du tenker å sitte på post. Da er det kjekt å ha medbrakt skytestøtte.

Utvalget begynner etter hvert å bli stort, men skal du gå langt og mye, bør lav vekt prioriteres. Ellers blir skytestøtten fort liggende igjen hjemme, og der gir den ikke noe annet enn moralsk støtte.