Med jegerprov.no kan du teste deg selv på to måter. Du kan enten ta en oppgave med 50 spørsmål der spørsmålene varier mellom totalt 362 hver gang, eller du kan ta en egen test i artskunnskap på 20 spørsmål per gang av totalt 76. 

Spørsmålene er hentet fra tidligere eksamensoppgaver.