JEGERs quiz C fra kapittel 4 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz A fra kapittel 5 «Artskunnskap»