JEGERs quiz A fra kapittel 2 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz B fra kapittel 2 «Våpen og våpenlovgivningen»