JEGERs quiz D fra kapittel 5 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz A fra kapittel 6 «Lover og forskrifter»