JEGERs quiz B fra kapittel 3 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøven.

Neste: Quiz A fra kapittel 4 «Skyting med hagle og rifle»