JEGERs quiz A fra kapittel 1 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz B fra kapittel 1 «Jakt og holdninger».