Kapittel 1 - Quiz til jegerprøven

1. Samling - Jakt og holdninger (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens første samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 1 «Jakt og holdninger».

fjellrype jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Hva kan du om Jegerprøvens samling 1 fra kapittelet «Jakt og holdninger»?

JEGERs quiz A fra kapittel 1 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz B fra kapittel 1 «Jakt og holdninger».

1: Jakt og holdninger (a)


side 1 av 5

Kan fredning av vilt betegnes som et viltforvaltningstiltak?

Ja

Hvor mange personer står i Jegerregisteret?

Ca 500.000

Hvilken eller hvilke lover stiller krav om at jakta skal utøves så forsvarlig og humant som mulig?

Det er nedfelt både i naturmangfoldsloven, viltloven og dyrevelferdsloven

Hva er den vanligste årsaken til vådeskudd?

Slurv ved lading og patroner som ikke tas ut av våpenet

Hvilken lov er den overordnede for jakt i Norge, og danner det lovmessige grunnlaget for jakt og naturforvaltning?

Naturmangfoldloven

Hva regnes som vitale organ på et vilt?

Hjerte, lunger, hjerne og ryggrad

Er det tillatt å jakte i nasjonalparker?

Ja

Kan det fastsettes forbud mot bygging, anleggsarbeid og annen virksomhet som kan skade viltet i områder som har særlig verdi for viltet?

Ja

Når kan du ta av sikringen på et jaktvåpen?

Når du skal skyte

Hvorfor er gode holdninger hos jegerne viktig for jakta?

Fordi jaktas omdømme skapes av den enkelte jegers handlinger

Hva er viltets største trussel?

Forstyrrelser og biotopødeleggelser

Er høsting av vilt i strid med natur- og miljøvern?

Nei, mange viltbestander bør høstes for å ikke bli overtallige

Hvorfor er det nødvendig med en obligatorisk jegerprøveopplæring i dag?

Fordi jakt ikke lenger er kunnskap som går i arv, og fordi det stilles høyere krav til sikkerhet i dagens samfunn

Hvorfor er det båndtvang?

For å skjerme vilt og bufe i yngleperioden

Hvem er ansvarlig for gjennomføringen av jegerprøveeksamen?

Kommunen

Hvorfor innføres det av og til ekstraordinær båndtvang om vinteren?

Fordi viltet, særlig rådyr, er svært utsatt hvis det blir mye snø

Hvor finner du de fire viktige paragrafene om kunnskapsgrunnlaget, føre var-prinsippet, forvaltningsprinsippet og høstingsprinsippet?

Naturmangfoldloven

Hva er felles for de fleste viltarter i Norge om vinteren?

At det er mindre og dårligere beite tilgjengelig

Har jakta noen funksjon i norsk viltforvaltning, eller er det mest tradisjon og matauk?

Jakta er viktig for å beskatte viltbestandene slik at de ikke blir overtallige og gjør skade i form av beiteskader på skog og innmark, trafikkuhell m.m

Hvis rifla di er innskutt på 100 m, vil du med samme siktepunkt da treffe over eller under på 200 m?

Under

Hva er den hyppigste årsaken til skadeskyting?

Skyting på for langt hold og på dyr i fart

Hvor mange tar jegerprøven årlig?

11.000-13.000

Hva er viktig å tenke på før du publiserer et jaktbilde på Facebook eller Instagram?

Om bildet viser jakta eller dyret på en verdig måte

Hvor gammel må du være for å ta jegerprøveeksamen?

Du kan ta jegerprøveeksamen samme år som du fyller 14 år

Hvor lite er vitalt treffområde i hjerte-/ lungeregionen på et vilt om du skyter rett forfra versus et 100 prosent/ rent sideskudd?

15 prosent
annonse
jeger, skutt fugl og jakthund etter jegerprøven
Gratis test

Hadde du klart jegerprøven i dag?

Ta vår gratis test til jegerprøven og se hvor god oversikt du har over pensum.
JEGER.NO
jegerprøve etter tentamen felt elg elghund
Jegerprøven

Tentamen til jegerprøven

Jegerprøvetentamen gir deg 50 tilfeldige spørsmål med samme fordeling fra samlingene som du vil få på jegerprøveeksamen. Når du har...
ettersøk småvilt jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 1 - «Jakt og holdninger»

1. samling - Jakt og holdninger (Quiz B)

Quiz B til første samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 1 «Jakt og holdninger».
villrein  jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 2 - «Våpen og våpenlovgivningen».

2. samling - Våpen og våpenlovgivningen (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens andre samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 2 «Våpen og våpenlovgivningen».
Villsvin  jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 2 - «Våpen og våpenlovgivningen»

2. samling - Våpen og våpenlovgivningen (Quiz B)

Quiz B til andre samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 2 «Våpen og våpenlovgivningen».
rådyr dyr i bevegelse  jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 3 - «Human og sikker jakt i praksis»

3. samling - Human og sikker jakt i praksis (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens tredje samling inneholder 20 spørsmål fra kapittel 3 «Human og sikker jakt i praksis».
annonse
lirype jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 3 - «Human og sikker jakt i praksis»

3. samling - Human og sikker jakt i praksis (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens tredje samling inneholder 20 spørsmål fra kapittel 3 «Human og sikker jakt i praksis».
fjellrype jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål kapittel 4
Kapittel 4 - «Skyting med hagle og rifle»

4. samling - Skyting med hagle og rifle (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens fjerde samling inneholder 20 spørsmål fra kapittel 4 «Skyting med hagle og rifle».
skyteskive blink jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 4 - «Skyting med hagle og rifle»

4. samling - Skyting med hagle og rifle (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens fjerde samling inneholder 20 spørsmål fra kapittel 4 «Skyting med hagle og rifle».
Gaupe jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 4 - «Skyting med hagle og rifle»

4. samling - Skyting med hagle og rifle (Quiz C)

Quiz C til jegerprøvens fjerde samling inneholder 20 spørsmål fra kapittel 4 «Skyting med hagle og rifle».
Artskunnskap ekorn jegerprøven quiz kapittel 5
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens femte samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 5 «Artskunnskap».
Artskunnskap jerpe jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens femte samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 5 «Artskunnskap».
rødrev jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz C)

Quiz C til jegerprøvens femte samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 5 «Artskunnskap».
Artskunnskap tjeld jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz D)

Quiz D til jegerprøvens femte samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 5 «Artskunnskap».
JEGER.NO
Jegerprøven kapittel 6 lover og forskrifter killing kid kje rådyr
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
rådyr i skogen jegerprøven oppgaver
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
aversjonsdressur jegerprøven jeger quiz
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz C)

Quiz C til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
laksand jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz D)

Quiz D til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
elg i vann jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz E)

Quiz E til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
nattjakt jegerprøven jeger kapittel 6 jegerprøvespørsmål
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz F)

Quiz F til jegerprøvens sjette samling inneholder 25 spørsmål fra kapittel 6 «Lover og forskrifter».
JEGER.NO
jakthund dachs jegerprøve quiz kapittel 7
Kapittel 7 - «Jaktformer»

7. samling - Jaktformer (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens syvende samling inneholder 15 spørsmål fra kapittel 7 «Jaktformer».
JEGER.NO
finsk spets jakthund jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 7 - «Jaktformer»

7. samling - Jaktformer (Quiz B)

Quiz B til syvende samling inneholder 15 spørsmål til jegerprøven fra kapittel 7 «Jakt og holdninger».
JEGER.NO
Støkkjakt hare jegerprøven quiz kapittel 8
Kapittel 8 - «Ettersøk av skadet vilt»

8. samling - Ettersøk av skadet vilt (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens åttende samling inneholder 15 spørsmål fra kapittel 8 «Ettersøk av skadet vilt».
JEGER.NO
hare jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 8 - «Ettersøk av skadet vilt»

8. samling - Ettersøk av skadet vilt (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens åttende samling inneholder 15 spørsmål fra kapittel 8 «Ettersøk av skadet vilt».
JEGER.NO
hare slakting jegerprøven quiz kapittel 9
Kapittel 9 - «Håndtering av felt vilt»

9. samling - Håndtering av felt vilt (Quiz A)

Quiz A til jegerprøvens niende samling inneholder 15 spørsmål fra kapittel 9 «Håndtering av felt vilt».
JEGER.NO
slakting hjort jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 9 - «Håndtering av felt vilt»

9. samling - Håndtering av felt vilt (Quiz B)

Quiz B til jegerprøvens niende samling inneholder 15 spørsmål fra kapittel 9 «Håndtering av felt vilt».