JEGERs quiz B fra kapittel 2 gir deg anledning til å teste kunnskapene før eksamen.

Neste: Quiz A fra kapittel 3 «Human og sikker jakt i praksis»