JEGERs quiz A fra kapittel 3 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøve.

Neste: Quiz B fra kapittel 3 «Human og sikker jakt i praksis»