Jegerprøveboka - Quiz fra hver kapittel - Gratis quiz

Her finner du quiz fra alle kapitler i jegerprøveboka med over 500 spørsmål fra pensum. Hver quiz fra jegerprøveboka er laget av autoriserte instruktører og kursholdere med over tredve års jakterfaring. Første quiz er gratis!

Jegerprøveboka tar for seg alt en jeger skal kunne, alt i fra artskunnskap til sikkerhet på jakt. Ved hjelp av gode bilder og beskrivelser, gir jegerprøveboka gode forutsetninger til å bli en dyktig jeger.

Jegerprøveboka er lettlest og forståelig og er nærmest en garantist for å bestå jegerprøven. Kombinerer du boka med våre quizer, bør du kunne stille rimelig godt forberedt.

Som abonnent hos JEGER får du gratis og ubegrenset tilgang til våre quizer fra jegerprøveboka med over 500 spørsmål fra pensum. Alle våre tester følger kapitlene i jegerprøveboka, slik jegerprøvekurset gjør. Vi starter med quiz fra 1. samling og jobber oss gjennom til 9. samling. Med våre quizer får du en smakebit på hvordan jegerprøvekurset er lagt opp, og du stiller enda sterkere når du skal ta jegerprøven.

Vi har også en rullerende jegerprøvetentamen du kan ta så mange ganger du vil, slik at du stiller best mulig forberedt til jegerprøveeksamen.

Første test kan du ta gratis.

På vår samleside for alt om jegerprøven, har vi intervjuet Rune Kragebøl i Jaktfeber.no, en av Norges mest rutinerte jegerprøveinstruktører. Han gir gode råd om hvilke kapitler i jegerprøveboka som bør vektlegges i større grad enn andre, og gode huskeregler for pensum.

annonse
rådyr dyr i bevegelse  jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 3 - «Human og sikker jakt i praksis»

3. samling - Human og sikker jakt i praksis (Quiz A)

lirype jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 3 - «Human og sikker jakt i praksis»

3. samling - Human og sikker jakt i praksis (Quiz B)

fjellrype jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål kapittel 4
Kapittel 4 - «Skyting med hagle og rifle»

4. samling - Skyting med hagle og rifle (Quiz A)

skyteskive blink jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 4 - «Skyting med hagle og rifle»

4. samling - Skyting med hagle og rifle (Quiz B)

Gaupe jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 4 - «Skyting med hagle og rifle»

4. samling - Skyting med hagle og rifle (Quiz C)

Artskunnskap ekorn jegerprøven quiz kapittel 5
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz A)

Artskunnskap jerpe jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz B)

rødrev jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz C)

Artskunnskap tjeld jegerprøven jeger quiz jegerprøvespørsmål
Kapittel 5 - «Artskunnskap»

5. samling - Artskunnskap (Quiz D)

Jegerprøven kapittel 6 lover og forskrifter killing kid kje rådyr
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz A)

rådyr i skogen jegerprøven oppgaver
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz B)

aversjonsdressur jegerprøven jeger quiz
Kapittel 6 - «Lover og forskrifter»

6. samling - Lover og forskrifter (Quiz C)

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen