JEGERs quiz E fra kapittel 6 gir deg anledning til å teste kunnskapene før du tar jegerprøven.

Neste: Quiz F fra kapittel 6 «Lover og forskrifter»